Internetning milliy segmentida axborot resurslarni yaratish va rivojlantirish jarayonini muvofiqlashtirish va rag`batlantirish bo`yicha keng ko`lamdagi ishlar olib borilmoqda.