O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senatida elektron ovoz berish tizimlarining apparat-dasturiy va dasturiy ta'minotini modernizatsiya qilish va yangilash